Loading...
Solidaritat 2017-07-31T15:32:58+00:00

Summae és:

La suma per a un mateix objectiu:

Donar resposta a les necessitats de les persones amb diversitat en les seves capacitats, i a les seves famílies, al llarg de tot el cicle vital.

La nostra missió és:

Intervenir de manera precoç en els trastorns neuropsiquics i del desenvolupament del nen i les seves seqüeles, alhora que oferir una atenció integral a les persones amb diversitat en les seves capacitats, al llarg de tota la seva vida, proporcionant-los un marc destinat a millorar el seu desenvolupament, la seva qualitat de vida, la seva autonomia personal, la seva integració social i laboral, i la seva salut, en el sentit més ampli.

Desenvolupant una tasca assistencial  des d’un model d’atenció multidisciplinar en els camps de:

  • el diagnòstic

  • el tractament

  • l’habilitació

  • la rehabilitació

  • l’educació

  • la integració social i laboral

I els nostres objectius són:

Contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat en les seves capacitats, tot afavorint el seu desenvolupament, el seu benestar físic i psíquic, la seva autonomia personal i la seva integració social i laboral.

VISITAR WEB FUNDACIÓ SUMMAE